Filmen visar hur man kan lägga in filer, tex PDF-filer, på en sida. Både i brödtexten och som en egen fillista. 
Dubbelklicka på filmen för att se den i fullskärm.