Vårt rekommendationsblock kan användas för att exempelvis visa några bra citat som man fått in från tex gästundersökningar eller medlemsundersökningar. Man kan använda flera olika citat och de kan då automatiskt skifta.

 

För att lägga upp ett Rekommendationsblock, gör så här:


- Logga in i Umbraco

- Gå till den sidan där blocket ska ligga

- Lägg till nytt block, välj i listan över alla block det som heter "Rekommendation".
- Blocket har sedan ett antal olika fält att fylla i:


Inaktivera block
Om blocket ska inaktiveras och inte visas. Kan vara användbart om man under en period inte vill visa blocket, men ändå ha det kvar för att kunna använda senare.


Rubrik

Blockets rubrik.


Text
Blocket kan ha en inledande ingresstext. 


Rekommendationer

Under denna rubrik lägger man upp de olika rekommendationerna/Citaten. Genom att klicka på den tillhörande knappen "Add content" kan man lägga till fler citat. Rekommendationerna har fälten:

Namn - Personens namn
Titel - Om personen ska ha någon titel, tex "Greenfeegäst"

Bild - Om det finns en bild på personen kan man välja det här.

Citat/Rekommendation - Här skriver man in sitt citat. Ta med citattecken så blir det snyggt. 


Bakgrundsbild
Det går att välja en bakgrundsbild för hela blocket. 


Overlay på bakgrundsbilden
Om man vill lägga en toning på bakgrundsbilden. Det kan tex vara snyggt att lägga en mörk toning över bakgrundsbilden, och då gör man det här. Glöm inte att välja en transparens med reglaget, annars syns inte bakgrundsbilden igenom.

Textfärg
Möjlighet att välja en textfärg för blocket. 


Bakgrundsfärg

Om man istället för en bakgrundsbild vill ha en textfärg kan man välja det här.


Padding inom blocket

Möjlighet att välja hur mycket "luft" det ska vara inom blocket. 


Autoplay på rekommendationerna

Här finns det möjlighet att välja om flera rekommendationer ska ändras automatisk. 


Autoplay tid

Om man valt att flera rekommendationer ska ändras automatiskt kan man här välja efter hur många sekunder som rekommendationerna ska skifta.


Bildstil

Om man laddat upp en bild för rekommendationerna kan man här välja hur bilden ska se ut. Det går att välja om det inte ska vara någon speciell bildstil, om bilden ska ha rundade hörn, om det ska vara en rund bild eller om det ska vara en kvadratisk bild med en ram runt.