I Golfinty ingår det ett stort antal olika block som man kan använda sig av. Nedanstående dokument visar hur alla de olika blocken fungerar och hur de kan användas.


Blockförteckning i Golfinity.pdf