Ibland har vissa användare problem med att klicka in sig på en nyhet i Umbraco för att redigera den, eller att gå in i en mapp i mediaarkivet. 

Det som händer i fallet med att klicka in sig på en nyhet är så att det istället visas knappar ovanför som är "Publicera", "Avpublicera", Kopiera", osv. Det som detta beror på är att man klickat i rutan för nyheten. Då markerar man den bara, och kan göra så med ännu fler nyheter för att tex kunna ta bort, eller avpublicera många nyheter samtidigt. 


Det som man behöver göra om man ska gå in i och redigera en specifik nyhet är att klicka på rubriken för nyheten. I ovanstående fall texten "Öppettider i augusti".Då kommer man in och kan redigera nyheten. Det samma gäller för om man vill gå in i en mapp i bildarkivet. Klickar man på själva mappikonen så markerar man den bara. Det man behöver göra för att komma in i mappen är att klicka på mappens namn. Tex "Bilder".