Block

I denna mappen finns beskrivningar hur de olika blocken som man kan använda sig av fungerar.

Personalblock
I denna film visar vi hur personalblocket ser ut och hur det kan användas. Dubbelklicka på filmen för att se den i fullskärm.
Ons, 3 feb., 2021 at 2:46 E.M.
Nyhetsslider
I den här filmen visar vi hur man lägger upp blocket Nyhetsslider.  Dubbelklicka på filmen för att se den i fullskärm.
Ons, 3 feb., 2021 at 2:59 E.M.
50/50 Videoblock
I denna film visar vi hur man lägger upp en film från YouTube i blocket "50/50 Video text".   Dubbelklicka på filmen för att se den i full...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:48 E.M.
Bildspelsblock
I denna filmen visar vi hur man använder sig av bildspelsblocket, som kan användas för att visa en toppbild som växlar. Dubbelklicka på filmen fö...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:50 E.M.
Bildgalleri
I den här filmen visar vi hur man lägger in ett bildgalleri på en sida, genom bildgalleriblocket. Dubbelklicka på filmen för att se den i fullskärm
Ons, 3 feb., 2021 at 2:53 E.M.
Aktuellt bokningsläge
I den här filmen visar vi hur man lägger upp ett tidsbokningsschema via blocket Aktuellt bokningsläge. Dubbelklicka på filmen för att se den i fu...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:55 E.M.
50/50 webbkamera-block
I den här filmen visar vi hur man får in en bild från en webbkamera via blocket "50/50 Webbkamera".  Observera att bilderna som webbkameran lä...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:58 E.M.
FAQ-block
Den här filmen visar hur man använder sig av FAQ-blocket.  Dubbelklicka på filmen för att se den i fullskärm.
Tors, 11 feb., 2021 at 9:39 F.M.
Scorekort
Den här filmen visar hur man sätter in blocket som visar ett scorekort över vald vana. Dubbelklicka på filmen för att se den i fullskärm
Tors, 11 feb., 2021 at 9:45 F.M.
Slopekalkylator
Den här filmen visar hur man sätter in blocket som visar en slopekalkylator. Dubbelklicka på filmen för att visa den i fullskärm.
Tors, 11 feb., 2021 at 9:47 F.M.